تولید لایه نازک نانوساختار TiO2 آلاییده با کربن بر روی بستر شیشه با شفافیت بالا توسط کارشناس پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

اختراع حسین رسول نژاد از همکاران پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان در خصوص “تولید لایه نازک نانوساختار TiO2 آلاییده با کربن بر روی بستر شیشه با شفافیت بالا” مورد داوری و ثبت در اداره کل ثبت اختراعات قرار گرفت. این فناوری می‌تواند به منظور تولید شیشه‌های “خود تمیزشونده” مورد استفاده قرارگیرد. لایه نشانی روی شیشه‌ها از حوزه‌های تحقیقاتی نوین در حوزه فناوری نانو می‌باشد.
در این اختراع لایه نازک TiO2 آلائیده با کربن نانوساختار بر روی بستر شیشه با استفاده از یک طراحی آزمایشگاهی جدید تهیه‌شد. در این روش از امواج فراصوت هم به عنوان پیش‌برنده واکنش و هم به عنوان مه‌پاش استفاده شده‌است. پس از تولید قطرات ریز مه‌پاشی این قطرات توسط گاز آرگون به یک ظرف رسوب‌دهی منتقل می‌شود؛ هدف از قرار دادن این ظرف رسوب‌دهی جدا کردن قطرات بزرگ‌تر است. سپس قطرات ریز وارد محفظه اصلی واکنش می‌شوند. در محفظه اصلی واکنش که یک نوع محفظه رسوب شیمیایی بخار است، در اثر اعمال حرارت به بستر، بستر داغ می‌شود و با برخورد قطرات ریز منتقل شده به آنجا، در اثر تخریب گرمایی لایه نازک TiO2 آلائیده با کربن نانوساختار بر روی بستر شیشه تشکیل می‌شود.
دفتر آناليز ريسك