تشریح الزامات و مستند سازی و ممیزی آزمایشگاه ها ISO/IEC 17025:2017

17025
17025
17025

هدف از برگزاری

فراگیر میتواند از طریق آشنایی با الزامات استاندارد به توانایی استقرار و پیاده سازی استاندارد در آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون و ایجاد مکانیزمی برای ارزیابی آزمایشگاه ها دست می یابد.

سرفصل ها

  • تاریخچه استاندارد 17025
  • بررسی الزامات عمومی
  • بررسی الزامات ساختاری
  •  بررسی الزامات  منابع 
  • بررسی الزامات فرآیند 
  • بررسی الزامات سیستم کیفیت

 

تقویم برگزاری در سال 1401

جهت مشاهده تقویم آموزشی 1401 به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://www.standard.ac.ir/fa/courses/calender

شماره های تماس

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764