دوره قانون تصمیم گیری ISO Guide 98-4 (بیانیه انطباق)

ایزوگاید
ایزوگاید
ایزوگاید

هدف از برگزاری

همواره کسب و کارها و شرکت‌ها با خطرات گوناگونی در حوزه‌های مختلف نظیر اقتصاد کلان، قانونی، سیاسی و.... درگیر هستند. به منظور پیشگیری از وقوع این خطرات و آسیب به سازمان و کسب و کارها مدیریت ریسک بهترین ابزار است. این دوره شما را در مقام یک کارشناس یا مدیر با مفهوم مدیریت ریسک آشنا ساخته، توانایی تحلیل ریسک در سازمان را در شما ایجاد کرده و شما را توانمند می‌سازد تا گزارش‌های مدیریت ریسک را تهیه کنید.

سرفصل ها

  • یادآوری محاسبه عدم قطعیت
  • عدم قطعیت و محدوه پذیرش 
  • محدوده پذیرش 
  • تابع چگالی احتمال
  • محاسبه احتمال انطباق با مشخصات با استفاده از تابع چگالی نرمال 
  • قانون تصمیم گیری به نحو پذیرش ساده 
  • اندازه گیری اندیس قابلیت و احتمال انطباق 
  • قانون تصمیم گیری بر اساس گارد باند
  • کارگاه و حل تمرین  در ارتباط با روش های ذکر شده

تقویم برگزاری در سال 1401

جهت مشاهده تقویم آموزشی 1401 به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://www.standard.ac.ir/fa/courses/calender

شماره های تماس

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764