صفحه نخست / آموزش / کارگاه های آموزشی

لیست کارگاه‌های پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی در سال 1400

گـروه پژوهشـی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی

 

ردیف عنوان کارگاه/سمینار مخاطبین میزان ساعت کارگاه/سمینار تاریخ پیشنهادی حداکثر تعداد شرکت کنندگان مدرس/مدرسین
1 آشنایی با استاندارد ها و روش های آزمون شیر و فرآورده های آن مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/05/11 10نفر نگارجیلانچی- مهرنازامینی فر
2 آشنایی با روش آزمون اندازه گیری استرول گیاهی در شیر و فرآورده های آن مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 4 ساعت 1400/10/20 10نفر نگارجیلانچی- مهرنازامینی فر
3 آشنایی با استاندارد هاو روش های آزمون فراورده های گوشتی مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/04/16 10نفر مازیارتقوی- سید حمیدمجتبایی
4 آشنایی با استاندارد هاو روش های آزمون خوراک دام مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/04/16 10نفر مازیارتقوی- سید حمیدمجتبایی
5 آشنایی با استاندارد هاو روش های آزمون فراورده های گوشتی مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/10/04 10نفر مازیارتقوی- سید حمیدمجتبایی
6 آشنایی با استاندارد هاو روش های آزمون خوراک دام مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/10/04 10نفر مازیارتقوی- سید حمیدمجتبایی
7 کنترل کیفی شکر و قند حبه، کله، کلوخه مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/04/05 10نفر سبا بلقیسی- سید حمید مجتبایی
8 کنترل کیفی شکر و قند حبه، کله، کلوخه مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/07/15 10نفر سبا بلقیسی- سید حمید مجتبایی
9 کنترل کیفی شکر و قند حبه، کله، کلوخه مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/09/10 10نفر سبا بلقیسی- سید حمیدمجتبایی
10 روش های فیزیکو شیمی آزمون آب مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/05/25 10نفر شکوفه شارخی
11 روش های فیزیکو شیمی آزمون آب مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/09/15 10نفر شکوفه شارخی
12 روش های آزمون روغن ها و چربی ها(به غیر ازروغن زیتون) مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/05/02 10نفر لادن رشیدی
13 روش های آزمون روغن ها و چربی ها(به غیر ازروغن زیتون) مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/08/08 10نفر لادن رشیدی
14 روش های آزمون نوشیدنی ها مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/04/06 10نفر میترا نیازی- زهرا اعلایی
15 روش های آزمون نوشیدنی ها مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/08/16 10نفر میترا نیازی- زهرا اعلایی
16 شناسایی رنگ های مصنوعی و مواد نگهدارنده مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/04/15 10نفر بنفشه نصیری- محمد فرجی- ریکا جوانشیر
17 روش های آزمون افزودنی های غذایی مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/10/14 10نفر بنفشه نصیری- محمد فرجی- ریکا جوانشیر
18 روشهای آزمون کمپوت و کنسرو مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/04/16 10نفر نادیا احمدی
19 روشهای آزمون کمپوت و کنسرو مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/10/15 10نفر نادیا احمدی
20 دوره آزمون های گندم و آرد گندم مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/03/11 10نفر مریم محمدی
21 دوره آزمون های برنج مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/03/10 10نفر مریم محمدی
22 دوره آزمون های گندم و آرد گندم مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/07/20 10نفر مریم محمدی
23 دوره آزمون های برنج مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/07/19 10نفر مریم محمدی

 

 

گـروه پژوهشـی میکروبیولوژی و بیولوژی

 

ردیف عنوان کارگاه/سمینار مخاطبین میزان ساعت کارگاه/سمینار تاریخ پیشنهادی حداکثر تعداد شرکت کنندگان مدرس/مدرسین
1 استانداردهای میکروبیولوژی ضدعفونی کننده ها و کاربردهای آنها متخصصین میکروبیولوژی آزمایشگاه های همکار، ادارات کل استاندارد استان، مسئولین کنترل کیفی شرکت های تولیدکننده ضدعفونی کننده‌ها 18 ساعت 1400/05/24 لغایت 1400/05/26 10 نفر (حداقل5نفر) فهیم‌دخت مختاری
2 استانداردهای میکروبیولوژی محصولات ضدمیکروبی (منسوج، پلاستیک، کاشی، دستمال کاغذی) متخصصین نانوفناوری مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، آزمایشگاه‌های همکار، ادارات کل استاندارد استان، شرکت‌های تولیدکننده مرتبط 18 ساعت 1400/04/20 لغایت 1400/04/22 10نفر (حداقل5نفر) فهیم‌دخت مختاری
3 روش جامع برای تشخیص گونه های ویبریو (vibrio spp) در محصولات مورد مصرف انسان و تغذیه دام آزمایشگاه های همکار، شرکت های تولید کننده مواد غذایی، تولید کنندگان و وارد کنندگان خوراک دام 8 ساعت 1400/08/25 لغایت 1400/08/26 30 نفر (حداقل6نفر) رامتین احمدی
4 شناسایی و شمارش باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس در آب میوه و فرآورده های آن دانشجویان، آزمایشگاه های همکار، شرکت های تولید کننده مواد غذایی 8 ساعت 1400/07/18 حداقل 5 نفر و حداکثر 10 نفر شهپر مقدمی
5 کنترل عملکرد محیط های کشت میکروبیولوژی دانشجویان، آزمایشگاه های همکار، ادارات کل استاندارد استان ها ، شرکت های تولید کننده مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 8 ساعت 1400/06/16 لغایت 1400/06/17 5 نفر زهرا مهدی‌زاده

 

 

گـروه پژوهشـی سم شناسی

 

ردیف عنوان کارگاه/سمینار مخاطبین میزان ساعت کارگاه/سمینار تاریخ پیشنهادی حداکثر تعداد شرکت کنندگان مدرس/مدرسین
1 الزامات تولید، فراوری، بازرسی و صدور گواهی، برچسب گذاری و بازاررسانی مواد غذایی ارگانیک بر اساس استاندارد 11000 شرکت های بازرسی، کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی 16 ساعت 1400/07/20 15 نفر رویا نوربخش
2 کارگاه آموزشی استاندارد های آفت کش ها و روش های اندازه گیری باقیمانده آفت کش ها در مواد غذایی کارشناسان آزمایشگاههای همکار 8 ساعت 1400/05/12 5 نفر رویا نوربخش

 

 

لیست کارگاه‌های پژوهشکده مهندسی و فناوری در سال 1400

 
گـروه پژوهشـی ساختمانی و معدنی
ردیف عنوان کارگاه/سمینار مخاطبین میزان ساعت کارگاه/سمینار تاریخ پیشنهادی حداکثر تعداد شرکت کنندگان مدرس/مدرسین
1 کارگاه آموزشی بازآموزی استانداردهای کاشی و سرامیک مسئولین کنترل کیفیت کارخانجات کاشی و آزمایشگاه های همکار و گمرکات 8 ساعت مهر 1400 50 نفر حمید‌سامانیان
2 آشنایی با تعیین ماهیت ظروف غذاخوری شیشه ای مسئولین کنترل کیفیت کارخانجات ظروف غذاخوری شیشه ای و آزمایشگاه های همکار و گمرکات 8 ساعت آذر 1400 50 نفر حمید‌سامانیان
3 آشنایی با تعیین ماهیت ظروف غذاخوری چینی و سرامیکی مسئولین کنترل کیفیت کارخانجات ظروف غذاخوری چینی و سرامیکی و آزمایشگاه های همکار و گمرکات 8 ساعت دی 1400 50 نفر حمید‌سامانیان

 

 

گروه پژوهشی انرژی (مجازی)

 

ردیف عنوان کارگاه/سمینار مخاطبین میزان ساعت کارگاه/سمینار تاریخ پیشنهادی حداکثر تعداد شرکت کنندگان مدرس/مدرسین
1 سیستم مدیریت انرژی مدیران و کارشناسان سازمان ها و واحدهای صنعتی 16 ساعت 1400/03/4-5 1400/06/2-3 1400/09/30-31 15 نفر شیرزاد حسن بگی
2 استانداردهای معیار مصرف انرژی مدیران و کارشناسان سازمان ها و واحدهای صنعتی 16 ساعت 1400/04/15-16 1400/07/27-28 1400/10/28-29 15 نفر شیرزاد حسن بگی
3 اصول و مبانی ممیزی انرژی مدیران و کارشناسان سازمان ها و واحدهای صنعتی 16 ساعت 1400/06/19-20 1400/11/5-6 15 نفر شیرزاد حسن بگی
4 سیستم مدیریت انرژی بخار مدیران و کارشناسان سازمان ها و واحدهای صنعتی 16 ساعت 1400/06/16-17 1400/08/25-26 15 نفر شیرزاد حسن بگی

 

 

گـروه پژوهشـی مهندسی پزشکی

 

ردیف عنوان کارگاه/سمینار مخاطبین میزان ساعت کارگاه/سمینار تاریخ پیشنهادی حداکثر تعداد شرکت کنندگان مدرس/مدرسین
1 آشنایی با استانداردهای سترون کننده های بزرگ بیمارستانی کارشناسان و مدیران کنترل کیفی شرکت های تولیدی و کارشناسان واحد سترون سازی بیمارستانها و مراکز بهداشتی 16 ساعت 1400/07/06 لغایت 1400/07/07 20 نفر سیدمجتبی طیب‌زاده
2 آشنایی با استانداردهای سترون کننده های کوچک بخار کارشناسان و مدیران کنترل کیفی شرکت های تولیدی و کارشناسان واحد سترون سازی بیمارستانها و مراکز بهداشتی 16 ساعت 1400/07/20 لغایت 1400/7/21 20 نفر سیدمجتبی طیب‌زاده
3 مدیریت سیستم های گازهای طبی در بیمارستان ها و مراکز درمانی کارشناسان و مدیران کنترل کیفی شرکت های تولیدی و کارشناسان بیمارستانها و مراکز درمانی 8 ساعت 1400/05/13 50 نفر سیدشهاب معینیان
4 مدیریت سیستم های گازهای طبی در بیمارستان ها و مراکز درمانی کارشناسان و مدیران کنترل کیفی شرکت های تولیدی و کارشناسان بیمارستانها و مراکز درمانی 8 ساعت 1400/10/14 50 نفر سیدشهاب معینیان

 

 

لیست کارگاه‌های پژوهشکده شیمی و پتروشیمی در سال 1400

 
گروه پژوهشی شیمی

 

ردیف عنوان کارگاه/سمینار مخاطبین میزان ساعت کارگاه/سمینار تاریخ پیشنهادی حداکثر تعداد شرکت کنندگان مدرس/مدرسین
1 مایع ظرفشویی- آزمون قدرت امولسیون کنندگی چرک بر اساس استاندارد بازنگری شده مسئولین کنترل کیفیت و صاحبان صنایع 8 ساعت 1400/05/06 6 نفر باقر احسانی گرگری
2 انگ فلزات گرانبها متخصصین و علاقه مندان مرتبط 8 ساعت 1400/05/20 6 نفر حاجی‌رضا احمدی‌متمایل

 

 

گـروه پژوهشـی پتروشیمی و پلیمر

 

ردیف عنوان کارگاه/سمینار مخاطبین میزان ساعت کارگاه/سمینار تاریخ پیشنهادی حداکثر تعداد شرکت کنندگان مدرس/مدرسین
1 بررسی تایرهای خسارتی کارشناسان ادارات استانی 8 ساعت تیر 1400 10 نفر حسین صمدی- فرزاد طیبی- مهدی قربانی