بازرسی آسانسور هیدرولیکی بر اساس استاندارد 2-6303

 

محتوی دوره:

  • استاندارد ترمز ایمنی آسانسور هیدرولیک 
  • -استاندارد نصب جک هیدرولیک آسانسور
  • -استاندارد بار گسیختگی طناب فولادی
  • -استاندارد نصب کابین آسانسور هیدرولیک
  • -استاندارد نصب چاهک و بتن ریزی چاهک
  • -استاندارد سیستم محرکه آسانسور هیدرولیک
  • -استاندارد نصب گاورنر آسانسور هیدرولیک
  • -استاندارد وزنه تعادل آسانسور هیدرولیک
  • -استاندارد نصب قاب و یوک و دیگر قطعات وابسته
  • استاندارد ضربه گیر چاهک آسانسور هیدرولیک
اسانسور6303-2

 

 

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۴۰
تعداد بازدید : ۵۶۲