بازدید رئیس پژوهشگاه استاندارد از آزمایشگاههای استانهای شمال غرب کشور در راستای طرح عیدانه

💢 بازدید رئیس پژوهشگاه استاندارد از استان های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی

در راستای طرح کشوری عیدانه سازمان ملی استاندارد که به منظور اجرای مسئولیت های اجتماعی سازمان وفق ماده ۱۷ و ۱۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در استان های مختلف کشور در حال انجام است، رئیس پژوهشگاه استاندارد به همراه رئیس پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، از روند اجرای طرح در استان های شمال غرب کشور بازدید به عمل آوردند. در این بازدیدها، ضمن بررسی شاخص های عملکردی - برنامه مصوب سال ۱۴۰۰ و درصد پوشش برنامه های تعیین شده برای ادارات کل استاندارد سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل، از مجموعه های آزمایشگاهی این سه استان از جمله آزمایشگاههای گروه پژوهشی منطقه ای شمالغرب و آزمایشگاههای مرجع سازمان مستقر در ادارات مذکور بازدید به عمل آمد. ایشان همچنین تیم بازرسی مسئول ممیزی یک هتل بر اساس چک لیست الزامات استاندارد ملی مربوط را همراهی نمودند. 

📧 روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد


📠 026-32818844

☎️ 026-32818855

 

 

۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ۰۹:۳۲
تعداد بازدید : ۱۹۲
Loading