بازدید سرپرست پژوهشگاه استاندارد از مرکز نوآوری و آزمایشگاه فراورده های نفتی

دکتر علی اصغر صباغ الوانی سرپرست پژوهشگاه استاندارد، با حضور در مرکز نوآوری و آزمایشگاه فراورده های نفتی از روند فعالیت این دو مجموعه بازدید کردند. 

ایشان در این بازدید بر برنامه ریزی برای جذب واحدهای فناور با رویکرد استاندارد و کیفیت، با محوریت درآمدزایی و اشتغال دانش بنیان تاکید نمودند. 

 

📧 روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد📠 026-32818844

☎️ 026-32818855 
 

 www.instagram.com/standard__ac 🆔

   

۲۷ فروردین ۱۴۰۱ ۱۸:۳۲
تعداد بازدید : ۳۰۶