برگزاری دوره آموزشی تحلیل نتایج کالیبراسیون تجهیزات

محتوی دوره:

  • مقدمه
  • تعاریف
  • فرآیند کالیبراسیون
  • تامین کننده ها
  • تعریف CMC
  • حدود پذیرش
  • تفسیر نتایج کلیات
  • بررسی نتایج داده ها
  • نظریه پذیرش ، رد ، اعلام نتایج

تحلیل نتایج

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۰:۰۳
تعداد بازدید : ۲۵