دوره آموزشی ارزیابی انطباق

دوره آموزشی ارزیابی انطباق

•محتوی دوره
مقدمه ارزیابی انطباق
معرفی استاندارد 17000 ISO
تعاریف مرتبط با ارزیابی انطباق
اصول ارزیابی انطباق
رویکرد استاندارد iso17000
معرفی استاندارد های مرتبط شامل
ISO 17025
ISO 17020
ISO 1700 1,2,3,4,5
ISO 17021 و..
دوره آموزشی ارزیابی انطباق
۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۰۱
تعداد بازدید : ۱۰۲