دوره آموزشی مدیریت پسماندعمومی

دوره آموزشی مدیریت پسماندعمومی

محتوی دوره :

اهمیت و ضرورت مدیریت پسماند

تدقیق مفاهیم مدیریت پسماند و دسته بندی آن

آشنایی با ساختار و چرخه مدیریت پسماند

روش های بازیافت و دفع پسماند دوره آموزشی مدیریت پسماندعمومی   

 

۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۲۷
تعداد بازدید : ۷۴