تشریح الزامات و مستند سازی و ممیزی آزمایشگاهها ISO/IEC17025:2017

تشریح الزامات و مستند سازی و ممیزی آزمایشگاهها ISO/IEC17025:2017

محتوی دوره :
تاریخچه استاندارد 17025
بررسی الزامات عمومی
بررسی الزامات ساختاری
بررسی الزامات  منابع
- بررسی الزامات فرآیند
بررسی الزامات سیستم کیفیتدوره آموزشی تشریح الزامات مستند سازی و ممیزی آزمایشگاه
۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۵۴
تعداد بازدید : ۹۰