دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری از مواد معدنی

دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری از مواد معدنی

محتوی دوره :
نمونه برداری از مایعات ،جامدات ،گازها و مواد معدنی
انواع محموله ها
وسایل نمونه برد اری
اصول نمونه برداری
روش های نمونه برداری
مراحل نمونه برداری
نمونه برداری از مخازن استوانه ای
نمونه برداری از بسته هادوره آموزشی ارزیابی انطباق
۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۲۳
تعداد بازدید : ۶۷