اتمام طرح پژوهشی "بررسی اثر اندود کاغذ با پلیمرهای زیست ­تخریب­ پذیر و نانوذرات فلزی برروی خواص مکانیکی و ممانعتی آن"

مشروح خبر :

طرح پژوهشی " بررسی اثراندود کاغذ با پلیمرهای زیست­تخریب­پذیر و نانوذرات فلزی برروی خواص مکانیکی و ممانعتی آن" در پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد، انجام شد. به منظور بررسی اثر اندود کاغذ با پلیمرهای زیست ­تخریب ­پذیر و نانوذرات اکسید روی برروی خواص مکانیکی و ممانعتی آن، کاغذ پایه با پلیمرهای زیست تخریب پذیر پلی­ وینیل­ الکل، کربوکسی متیل سلولز و نشاسته و مخلوط سه پلیمر با و بدون نانوذرات دی اکسید روی به اندازه 20 گرم در متر مربع اندود شد. خواص ممانعتی کاغذ اندود شده نظیر نفوذپذیری نسبت به هوا (Gurley)، نفوذپذیری نسبت به بخار آب (WVTR) و نفوذپذیری نسبت به اکسیژن (OTR) و خواص مکانیکی آن اندازه­ گیری و با کاغذ فاقد اندود مقایسه شد. نتایج نشان داد که اندود کاغذ با پلیمر و نانوذرات اکسید روی موجب بهبود خواص ممانعتی می­شود و همچنین خواص مکانیکی نمونه ها در اثر اندود افزایش یافت به طوریکه تیمار مخلوط پلی­ وینیل­ الکل، کربوکسی متیل سلولز و نشاسته به همراه نانوذرات اکسید روی بالاترین نتایج را به خود اختصاص داد.

رسانه جدید

 روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد

 www.standard.ac.ir

 026-32818844

 026-32818855 

 www.instagram.com/standard__ac 

۸ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۴۵
تعداد بازدید : ۱۰۸