دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری از مواد نفتی

دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری از مواد نفتی

محتوی دوره

نمونه برداری مواد نفتی و پتروشیمی
عوامل موثر در نمونه گیری
خطاهای نمونه برداری
روش های نمونه گیری فرآورده های نفتی   مخازن و  خطوط انتقال
شرح انواع 8 روش های کار در نمونه برداری مایعات نفتی و فرآورده های فرآورده های پالایش شده
گزارش دهی
محموله های صادراتیدوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری از مواد نفتی
۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۶
تعداد بازدید : ۶۹