دوره آموزشی بازرسی آسانسور های الکتریکی

دوره آموزشی بازرسی آسانسور های الکتریکی

محتوی دوره:

شناخت انواع و اجرای آسانسور و آشنایی با مباحث اولیه آن
شناخت اجزای الکتریکی و مکانیکی آسانسور های برقی
تشریح استاندارد 1-6303 قدیم و جدید جهت انجام پروسه بازدید
تشریح پرسشنامه آسانسور
تشریح دستورالعمل بازرسی 131/131
تشریح محاسبات آسانسور
دوره آموزشی بازرسی آسانسورهای الکتریکی
۱ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۲۷
تعداد بازدید : ۱۳۵