دوره آموزشی وسایل توزین سنگین بر اساس استاندارد 10274

محتوی دوره  :

 • استاندارد باسکول های جاده ای استاندارد ۱۰۲۷۴
 • دستگاه های توزین
 • باسکول وسایل نقلیه جاده‌ای 
 • -وسایل اصلی یک باسکول 
 • -الزامات اندازه شناختی 
 • -نحوه ارزیابی خطا
 • بیشینه خطای مجازmpe
 • تجهیزات مورد نیاز
 • بازرسی اولیه باسکول 
 • روشهای آزمون باسکول 
 • نحوه گزارش نویس آزمون و
 • نحوه برخورد با موارد عدم انطباق
 •  

دوره آموزشی وسایل توزین سنگین بر اساس استاندارد 10274

۲ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۲۲
تعداد بازدید : ۸۶