دوره آموزشی مبانی وممیزی 500001:2018

محتوی دوره:

  • تعاریف و اصطلاحات
  • بهبود عملکرد انرژی
  • بهبود سیستم مدیریت انرژی
  • ارتقا سطح آگاهی کارکنان نسبت به انرژی
  • بهبود فرهنگ مصرف انرژی
  • شناسایی ریسک های مرتبط با انرژی و کاهش اثرات آن ها

 

دوره آموزشی مبانی وممیزی 500001:2018

۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۱۹
تعداد بازدید : ۵۲