دوره آموزشی تحلیل نتایج کالیبراسیون تجهیزات

محتوی دوره :

  • مقدمه
  • تعاریف
  • فرآیند کالیبراسیون
  • تامین کننده ها
  • تعریف CMC
  • حدود پذیرش
  • تفسیر نتایج کلیات
  • بررسی نتایج داده ها
  • نظریه پذیرش ، رد ، اعلام نتایج

 

دوره آموزشی تحلیل نتایج کالیبراسیون تجهیزات

 

۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۱۴
تعداد بازدید : ۱۰۱