دوره آموزشی تایید نوع خودرو های سبک وسواری COP

محتوی دوره :

  • آشنایی با شیوه تایید نوع و اجرای فرآیند تطابق تولید

 

دوره آموزشی تایید نوع خودرو های سبک وسواری COP  

۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۳۸
تعداد بازدید : ۲۳