دوره آموزشی معاینه فنی موتور خانه براساس استاندارد 16000

دوره آموزشی معاینه فنی موتور خانه براساس استاندارد 16000

محتوی دوره :

.انرژی و محیط زیست

.احتراق

معرفی مشعل های گاز سوز دمنده دار خودکار

.فرصت های کاهش مصرف انرژی

.موتور خانه در ایران

دوره آموزشی معاینه موتور خانه بر  اساس استاندارد 16000 .دمپر...

۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۳:۵۳
تعداد بازدید : ۶۵