دوره آموزشی تعیین ماهیت کالای نساجی

دوره آموزشی تعیین ماهیت کالای نساجی

محتوی دوره :

الیاف نساجی :تعاریف دسته بندی روش های شناسایی
روش های تولید نخ
روش های تولید پارچه
برسی تعاریف و فصل های کتاب یادداشت های توضیحی تعرفه دوره آموزشی تعیین ماهیت کالای نساجی
۹ شهریور ۱۴۰۱ ۰۸:۲۷
تعداد بازدید : ۵۳