شهادت امام حسن عسگری (ع) و آغاز امام حضرت امام زمان (عج)

شهادت امام حسن عسگری (ع) و آغاز امام حضرت امام زمان (عج)

شهادت امام حسن عسگری (ع) تسلیت و آغاز امام حضرت امام زمان (عج) تهنیت باد
شهادت امام حسن عسگری (ع) تسلیت  و آغاز امام حضرت امام زمان (عج) تهنیت باد
۱۳ مهر ۱۴۰۱ ۱۰:۴۷
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۸