فراخوان برگزاری یازدهمین جشنواره پژوهش انتخاب و تجلیل از پژوهشگران برگزیده پژوهشگاه استاندارد

 به آگاهی میرساند جشنواره"انتخاب و تجلیل از پژوهشگران برگزیده" در هفته پژوهش سال 1401 در پژوهشگاه استاندارد برگزار میگردد.

خواهشمنداست درصورت تمایل جهت شرکت در جشنواره، نسبت به تکمیل و ارسال پرسشنامه پیوست (به صورت فیزیکی با امضاء) به همراه مستندات مربوطه (به صورت الکترونیکی با درج لینک(hyperlink)هرمستند در فایل word پرسشنامه و تحویل به صورت لوح فشرده) حداکثر تا تاریخ 1401/08/16 به دبیرخانه جشنواره، مستقر در مدیریت پژوهش و تجاری سازی فناوری پژوهشگاه استاندارد اقدام نمایید.

لازم به ذکراست بررسی مدارک براساس آیین نامه مرتبط (با شناسه مدرک 03/ B-DR 01تجدیدنظرشده در تاریخ 1401/07/11) خواهد بود و ارایه مستندات مورد نیاز مطابق با آیین نامه مذکور برعهده متقاضی بوده و در صورت نقض مدارک امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

آئین نامه انتخاب و تجلیل از پژوهشگران برتر را از این قسمت دانلود کنید.

پرسشنامه شرکت در جشنواره انتخاب و تجلیل از پژوهشگران برگزیده را از این قسمت دانلود کنید.

 شماره تماس مستقیم دبیرخانه 32861207-026

شماره تماس داخلی: 2744

رسانه جدید

 

 

 

 

 

 


۳۰ مهر ۱۴۰۱ ۰۷:۰۲
تعداد بازدید : ۲۱۳