برگزاری اولین همایش ملی «نگرشی نوین بر فرهنگ سازی و نقش استانداردها در ارتقاء ایمنی و بهداشت محیط کار»

برگزاری اولین همایش ملی « نگرشی نوین بر فرهنگ سازی و نقش استانداردها در ارتقاء ایمنی و بهداشت محیط کار» در پژوهشگاه استاندارد در تاریخ 11 اردیبهشت 1402 با محورهای ذیل :

1- ارزیابی اقتصادی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت در محیط کار؛

2- ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با عوامل زیان آور در محیط کار؛

3- اثر بخشی رعایت صحیح قوانین، مقررات و استانداردها و بکار گیری نیروی متخصص در اتقاء ایمنی در محیط های کار؛

4- نقش آموزش در برداشت صحیح و اقتضایی از استاندارد های ایمنی حریق و بهداشت کار.

رسانه جدید

۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ۱۲:۵۵
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۱۳