جلسه کمیته اجرایی همایش تخصصی نگرش نوین بر فرهنگ سازی و نقش استانداردها در ارتقای ایمنی و بهداشت محیط کار

جلسه کمیته اجرایی همایش تخصصی نگرش نوین بر فرهنگ سازی و نقش استانداردها در ارتقای ایمنی و بهداشت محیط کار روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه در دفتر ریاست پژوهشگاه استاندارد با حضور اعضاء برگزار گردید.
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

 

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۰:۲۵
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۲۷۰