برگزاری بزرگترین کارگاه آموزشی کارشناس فنی ارزیابی ISO 17025 در حوزه میکروبیولوژی، صنایع غذایی و سم شناسی در پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در جهت توسعه بانک متخصصین فنی و به منظور بهره مندی از ظرفیت های استانی با همکاری پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی در اقدامی تحولی به مدت هشت روز کارگاه آموزشی کارشناس فنی ارزیابی ISO 17025 در زمینه های میکروبیولوژی، صنایع غذایی و سم شناسی (بصورت تئوری و عملی) برگزار کرد.

در این دوره هشت روزه حدود هفتاد نفر از همکاران منتخب استانی از اقصی نقاط کشور در محل پژوهشکده حضور داشته و بیش از پانزده نفر از همکاران خبره پژوهشکده به عنوان مدرس در این دوره تدریس داشته اند و مباحث مربوط به روشهای آزمون، تخمین عدم قطعیت، نحوه ارزیابی و بررسی نتایج آزمایشگاهی و... مورد تدریس قرار گرفت. همکاران استانی در این دوره با بروزرسانی اطلاعات و یکپارچگی فرآیند کاری و پس از طی دوره مشاهده گری و ارزیابی نهایی متخصصین فنی در ترکیب تیم های ارزیابی قرار خواهند گرفت.


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

۲۰ شهریور ۱۴۰۲ ۱۷:۲۲
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۶۵