مدیریت و انتقال پسماندهای شیمیایی خطرناک تولید شده در آزمایشگاههای پژوهشگاه برای امحاء و بی خطر سازی توسط مدیریت ارزیابی ریسک

مدیریت ارزیابی ریسک پژوهشگاه استاندارد به موجب ماده یک قانون تکلیفی مدیریت پسماندها جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و حفاظت محیط زیست (HSE) در پژوهشگاه استاندارد برای حفظ محیط زیست از آثار زیان بار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، مطابق با اصول علمی و قوانین ملی مرتبط و بر اساس دستورالعمل  طبقه بندی، جمع آوری، انتقال و امحای پسماند های خطرناک، اقدام به جمع آوری، تفکیک، برچسب گذاری 200 کیلوگرم انواع پسماندهای شیمیایی جامد و مایع از پژوهشکده های نمود و پس از هماهنگی با ارگان های ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و مدیریت پسماند و شرکت های تایید صلاحیت شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای دفع و امحاء اصولی،در روز سه شنبه مورخ 25 مهرماه 1402 با حضور معاونت محترم پژوهشی و فناوری و نماینده حراست پژوهشگاه به شرکت تایید صلاحیت شده امحاکننده در زمینه بی­خطرسازی و امحاء زباله های شیمیایی و دارویی، انتقال یافت.


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
۱ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۵۶
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۰۵