برگزاری هشتمین جلسه کارگروه مشورتی و چهارمین جلسه کارگروه طرح های پژوهشی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

هشتمین جلسه کمیته مشورتی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی و چهارمین جلسه کمیته طرح­ها در روز چهارشنبه مورخ 03 آبانماه 1402 در محل پژوهشکده شیمی و پتروشیمی تشکیل گردید. در این جلسه درخصوص پیگیری پروپوزال ارسالی به انجمن PVC و موضوع پیشنهادی «اندازه گیری دی اکسان در شوینده ها» توسط اداره کل استاندارد استان البرز بحث و تبادل نظر انجام گرفت. 
رسانه جدید
رسانه جدید

۳ آبان ۱۴۰۲ ۱۵:۱۲
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۴۲