برگزاری یکصد و چهاردهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد

پرونده 75 نفر از متقاضیان اخذ و تمدید پروانه کارشناسی استاندارد حقیقی در یکصد و چهاردهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد، چهارشنبه 13 اردیبهشت با حضور اعضا بررسی شد.
پرونده 75 نفر از متقاضیان اخذ و تمدید پروانه کارشناسی استاندارد حقیقی در یکصد و چهاردهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد، چهارشنبه 13 اردیبهشت با حضور اعضا بررسی شد.
از این تعداد پرونده، 24 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، 4 نفر از مدیران کنترل کیفیت معرفی شده از ادارات کل استاندارد استان ها، 4 نفر از بازنشستگان سازمان ملی استاندارد و نیز 43 نفر متقاضی تمدید پروانه بودند که با صدور پروانه کارشناسی برای تعدادی از این افراد موافقت بعمل آمد.

منبع خبر: پرتال سازمان ملی استاندارد ایران
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۶:۳۸
38566C5C-174F-4FAA-952E-A76C00B789E9 |
تعداد بازدید : ۳۵۰