انتصاب عضو حقیقی هیات امناء و مشاور رئیس پژوهشگاه در امور پژوهشی

جناب آقای دکتر علی اکبر موسوی موحدی به عنوان عضو حقیقی هیات امناء پژوهشگاه و جناب آقای دکتر علی اکبر صبوری به عنوان مشاور رئیس پژوهشگاه در امور پژوهشی منصوب شدند.
طی ابلاغیه ای از جانب نیره پیروزبخت، رئیس هیأت امنای پژوهشگاه استاندارد، آقای دکتر علی اکبر موسوی موحدی به عنوان عضو حقیقی هیات امناء پژوهشگاه و همچنین بر اساس ابلاغ حسن سرشتی، رئیس پژوهشگاه استاندارد، آقای دکتر علی اکبر صبوری به عنوان مشاور رئیس پژوهشگاه در امور پژوهشی منصوب شدند.

 


  نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک رزومه
علی اکبر موسوی موحدی عضو حقیقی هیأت امنای پژوهشگاه moosavi@ut.ac.ir (cv)
علی اکبر صبوری مشاور رئیس در امور پژوهشی aa.sabouri@standard.ac.ir  (cv)
۱۸ اسفند ۱۳۹۵ ۰۸:۰۳
D7598066-D778-456A-8F24-A73000BE9079 |
تعداد بازدید : ۴۱۵