کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی در پژوهشگاه استاندارد برگزار شد.

کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی، توسط مدرس جناب آقای دکتر محمود کمره ای استاد تمام دانشگاه تهران و جمعی از اعضاء هیأت علمی پژوهشگاه استاندارد روز سه شنبه مورخ 95/12/03 در محل سالن جلسات پژوهشکده شیمی و پتروشیمی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه استاندارد، کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی، توسط مدرس جناب آقای دکتر محمود کمره ای استاد تمام دانشگاه تهران و جمعی از اعضاء هیأت علمی پژوهشگاه استاندارد روز سه شنبه مورخ 95/12/03 در محل سالن جلسات پژوهشکده شیمی و پتروشیمی برگزار شد.
طی این دوره، فراگیران با آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی آشنا شده و نقطه نظرات و سوالات خود را در این زمینه مطرح نمودند.

       

       

۳ اسفند ۱۳۹۵ ۰۸:۳۵
7867D6D2-EF87-445F-8BBB-A72100C75F68 |
تعداد بازدید : ۴۹۳