استاندارد خدمات آموزش زبان های خارجی برای ارتقای کیفیت فضای آموزشی تدوین شد.

کنفرانس بین المللی انجمن مدرسان زبان انگلیسی ایران، بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 20 بهمن در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.
کنفرانس بین المللی انجمن مدرسان زبان انگلیسی ایران، بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 20 بهمن در هتل پارسیان آزادی برگزار شد. در این کنفرانس استانداردهای خدمات آموزشی با هدف مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و گسترش فرهنگ استاندارد در کشور معرفی شدند.
به گزارش دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل، استاندارد خدمات آموزش زبان های خارجی با همکاری انجمن مدرسان زبان انگلیسی ایران، به شماره ملی 21143 تدوین شده که این استاندارد الزامات کلی از جمله منابع آموزشی، شرایط مدرس، فضای آموزشی و ... را برای ارایه خدمات آموزش زبان های خارجی در آموزشگاه های زبان سراسر کشور در برمی گیرد.

منبع خبر: پرتال سازمان ملی استاندارد ایران
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ۱۱:۱۷
2E1E4C53-AA54-471A-87B8-A71700F3D2CB |
تعداد بازدید : ۳۶۱