صدور نخستین گواهینامه تایید صلاحیت مراکز برگزارکننده آزمون مهارت

نخستین گواهینامه تایید صلاحیت مراکز برگزارکننده آزمون مهارت بر اساس الزامات استاندارد بین المللی ISO/IEC 17043 توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران صادر شد.
نخستین گواهینامه تایید صلاحیت مراکز برگزارکننده آزمون مهارت (کفایت تخصصی) بر اساس الزامات استاندارد بین المللی ISO/IEC 17043 توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران صادر شد.
به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد پس از ارسال مدارک و مستندات و ارزیابی دفتر مرکزی و پیمانکارانش توسط تیم ارزیابی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17043 و ارایه شواهد مبنی بر صلاحیت برگزاری آزمونهای مهارت آب و پساب موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17043 از این مرکز شد.
لازم به ذکر است، استاندارد ISO/IEC 17043 استاندارد بین المللی است که توسط مراکز اعتباردهی کشورها برای تایید صلاحیت مراکز برگزار کننده آزمون های مهارت مورد استفاده قرار می گیرد. 

منبع خبر: پرتال سازمان ملی استاندارد ایران

۹ بهمن ۱۳۹۵ ۰۶:۲۳
5A481AD9-DF08-4CD2-969B-A70900A30569 |
تعداد بازدید : ۳۶۵