دفتر آنالیز ریسک


در پاسخ به نیاز جامعه و تحقق ایمنی و امنیت غذایی بر اساس برنامه­ های مدون توسعه اقتصادی سوم، چهارم، پنجم و ششم، ضروری است که با استفاده از داده ­های مطالعاتی و تحقیقاتی درون کشوری، منطقه­ ای و بین­ المللی، اجرای پایدار و بهینه مقررات و قوانین، راهنماها و تصمیمات ملی در زمینه ایمنی مواد غذایی دنبال و در برنامه ریزی کلان کشوری بازنگری و یا تدوین گردد.
امروزه قضاوت در مورد غذا، بر اساس ارزیابی ریسکِ مبتنی بر مستندات و اطلاعات علمی انجام می­ پذیرد و قانون گذاران غذا در دنیا، «آنالیز ریسک» را به عنوان فرآیندی بین المللی، مبنای تصمیم گیری های خود قرار می دهند؛ از سوی دیگر، ضرورت اولیه تضمین تداوم ایمنی و کیفیت در گذر زمان، تحویل کالاهای استاندارد است که بر اساس تدوین استانداردهای بهینه مواد غذایی در جهت تامین منافع مصرف­ کننده و تولیدکننده، تحقق تجارت عادلانه مواد غذایی و تضمین سلامت مواد غذایی استوار است.
این در حالی است که به دلیل موانع و مشکلات موجود در کشور، تاکنون ارزیابی های مربوط به ریسک به طور کامل انجام نپذیرفته است و در بسیاری از موارد حدود مجاز ویژگی های تعیین شده در استانداردهای ملی نیاز به بازنگری و تجدید نظر دارد. لذا سازمان ملی استاندارد برای رفع این مشکل و به عنوان تنها متولی تدوین استانداردهای ملی مواد غذایی، در راستای تحقق اهداف خود، شامل حفظ سلامت و ایمنی جامعه، تهیه اطلاعات کافی در حوزه غذا به منظور اطلاع رسانی به جامعه در انتخاب درست غذا و همچنین جلوگیری از فریب مصرف­ کنندگان در انتخاب غذا؛ با بهره گیری از پتانسیل علمی و تحقیقاتی موجود در کشور از طریق پژوهشگاه استاندارد، اقدام به  ایجاد «دفتر آنالیز ریسک» در این مجموعه پژوهشی نموده است.
 
هدف از ایجاد دفتر آنالیز ریسک
هدف از ایجاد این دفتر، ارزیابی علمی اثرات نامطلوبِ بهداشتی حاصل از خطرات بالقوه در مواد غذایی، شامل شناسایی خطر، ماهیت خطر، ارزیابی در معرض خطر بودن و ماهیت مخاطرات (مولفه ­های ارزیابی خطر Risk Assessment) است. به نحوی که ماحصل فعالیت­ها منجر به: الف- تجزیه و تحلیل مخاطرات شامل ارزیابی مخاطرات، مدیریت مخاطرات و تعامل اطلاعات در زمینه مخاطرات (Risk Analysis)؛ ب- بررسی و تعیین خط مشی جایگزین برای پذیرش، به حداقل رساندن و یا کاهش مخاطرات ارزیابی شده، انتخاب و اجرای گزینه های مناسب (Risk Management)؛ و ج- تبادل اطلاعات و نظریه ارزیابی کنندگان مخاطرات، مدیریت کنندگان مخاطرات و طرف­ های ذینفع (Risk Communication) شود.
اجرای اهداف دفتر آنالیز ریسک، جز از راه مشارکت جمعی تمامی وزارتخانه ها، سازمان های مسئول، تولیدکنندگان و صاحبان صنعت، واردکنندگان و صادر کنندگان، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سایر دست اندرکاران عینیت نمی یابد. لذا پژوهشگاه استاندارد، آمادگی دارد در تحقق این امر مهم ملی، از همکاری تمامی دست اندرکاران این صنعت بهره مند گردد.

۲۲ دی ۱۳۹۵ ۱۲:۳۰
3C4F8822-1496-4731-80E8-A6F80107B951 |
تعداد بازدید : ۴۰۶