همکاری دفتر امور تدوین پژوهشگاه استاندارد با سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی

استاندارد تدوین کتب درسی دانشگاهی در برنامه ی دفتر امور تدوین پژوهشگاه استاندارد قرار گرفت.
براساس هماهنگی صورت گرفته مابین سرپرست دفتر امور تدوین پژوهشگاه استاندارد، خانم مهندس شکرالهی با معاونت پژوهشی سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی(سمت) آقای دکتر هاجری، تدوین استاندارد کتب درسی در کمیته برنامه ریزی "اسناد و تجهیزات اداری" سازمان، توسط کارشناس تدوین پژوهشگاه استاندارد آقای مهدی پوریوسفیان انجام خواهد گردید.
لازم به ذکر است که بنابر تصویب کمیته برنامه ریزی سازمان، جلسات تدوین استاندارد مذکور با حضور کلیه ذیحقان و ذینفعان و با هماهنگی موسسه "سمت" برگزار می گردد.
۶ آذر ۱۳۹۵ ۱۱:۱۵
9A456FAA-4995-4916-A28E-A6CA00F3202D |
تعداد بازدید : ۳۷۹