دوره آموزشی بازرسی جایگاه های CNG برگزار شد

دوره آموزشی بازرسی جایگاه های CNG در سال 1395 با همکاری پژوهشگاه استاندارد و شرکت گروه صنعتی هوایار با حضور بیش از 50 نفر از بازرسان شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده و متقاضی دریافت مجوزهای لازم روز یکشنبه 23 آبان در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد
دوره آموزشی بازرسی جایگاه های CNG در سال 1395 با همکاری پژوهشگاه استاندارد و شرکت گروه صنعتی هوایار با حضور بیش از 50 نفر از بازرسان شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده و متقاضی دریافت مجوزهای لازم روز یکشنبه 23 آبان در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد
پریچهر قزلباش، مدیرکل نظارت براجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست با بیان اینکه این دوره در ادامه 14 دوره ای است که از سال 92 تا کنون در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شده گفت : اجرای سایر دوره های آموزشی تخصصی در این زمینه  پایان سال انجام می شود.

منبع خبر: پرتال سازمان ملی استاندارد ایران

۲۶ آبان ۱۳۹۵ ۱۱:۰۵
C3734CFB-6202-42F2-B85F-A6C000F080F9 |
تعداد بازدید : ۴۶۸