تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه استاندارد و دانشگاه سوره امضا شد

به منظور گسترش همکاری های علمی – پژوهشی مشترک ، تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه استاندارد و دانشگاه سوره ، امروز دوشنبه 17 خرداد در سازمان ملی استاندارد ایران امضا شد.
به منظور گسترش همکاری های علمی – پژوهشی مشترک ، تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه استاندارد و دانشگاه سوره ، امروز دوشنبه 17 خرداد در سازمان ملی استاندارد ایران امضا شد.
جهانبخش سنجابی ، سرپرست پژوهشگاه استاندارد در این مراسم ، گفت : این تقاهم نامه در راستای اجرای بند 25 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تهیه و تنظیم شد.
وی گسترش استانداردها را به حوزه فرهنگی ، هنری و علوم انسانی ضروری دانست .
محمد روشن ، رییس دانشگاه سوره نیز در مراسم امضای تفاهم نامه با بیان اینکه توسعه علم ، تولید دانش یکی از اهداف اصلی دانشگاهها است گفت : با همکاری متقابل بین دو نهاد علمی می توانیم در ارتقای سطح دانش هم افزایی داشته باشیم .
وی ، گفت : ارایه تحقیقات و طرح های پژوهشی در دانشگاهها با همکاری و مشاوره اعضای هیات علمی پژوهشگاه استاندارد ، نتایج موثرتری را به دنبال خواهد داشت.
رییس دانشگاه سوره با بیان اینکه این دانشگاه در معرفی رشته های تحصیلی و میان رشته ها پیشگام بوده است ابراز امیدواری کرد: با کمک مسئولان پژوهشگاه استاندارد رشته های جدیدی را در حوزه استاندارد تعریف کنیم .
امیدعلی مسعودی ، مدیرکل دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل در ابتدای مراسم امضای تفاهم نامه بین پژوهشگاه استاندارد و دانشگاه سوره با ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهم نامه بین دو مجموعه علمی و تحقیقاتی بر اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه تاکید کرد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل ،استفاده بهینه از توانایی های علمی ، فنی و پژوهشی طرفین در مشارکت در تدوین استانداردهای ملی در حوزه فرهنگی ، اجتماعی و هنر ، همکاری در زمینه برگزاری سمینارها ، دوره های آموزشی و استفاده امکانات طرفین ، انجام طرح های مشترک تحقیقاتی و مطالعاتی و ترویج فرهنگ استاندارد از موضوعات این تفاهم نامه بود.
این تفاهم نامه در 6 ماده به امضای جهانبخش سنجابی شیرازی ، سرپرست پژوهشگاه استاندارد و محمد روشن ، رییس دانشگاه سوره رسید. تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه استاندارد و دانشگاه سوره امضا شد
به منظور گسترش همکاری های علمی – پژوهشی مشترک ، تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه استاندارد و دانشگاه سوره ، امروز دوشنبه 17 خرداد در سازمان ملی استاندارد ایران امضا شد.
جهانبخش سنجابی ، سرپرست پژوهشگاه استاندارد در این مراسم ، گفت : این تقاهم نامه در راستای اجرای بند 25 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تهیه و تنظیم شد.
وی گسترش استانداردها را به حوزه فرهنگی ، هنری و علوم انسانی ضروری دانست .
محمد روشن ، رییس دانشگاه سوره نیز در مراسم امضای تفاهم نامه با بیان اینکه توسعه علم ، تولید دانش یکی از اهداف اصلی دانشگاهها است گفت : با همکاری متقابل بین دو نهاد علمی می توانیم در ارتقای سطح دانش هم افزایی داشته باشیم .
وی ، گفت : ارایه تحقیقات و طرح های پژوهشی در دانشگاهها با همکاری و مشاوره اعضای هیات علمی پژوهشگاه استاندارد ، نتایج موثرتری را به دنبال خواهد داشت.
رییس دانشگاه سوره با بیان اینکه این دانشگاه در معرفی رشته های تحصیلی و میان رشته ها پیشگام بوده است ابراز امیدواری کرد: با کمک مسئولان پژوهشگاه استاندارد رشته های جدیدی را در حوزه استاندارد تعریف کنیم .
امیدعلی مسعودی ، مدیرکل دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل در ابتدای مراسم امضای تفاهم نامه بین پژوهشگاه استاندارد و دانشگاه سوره با ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهم نامه بین دو مجموعه علمی و تحقیقاتی بر اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه تاکید کرد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل ،استفاده بهینه از توانایی های علمی ، فنی و پژوهشی طرفین در مشارکت در تدوین استانداردهای ملی در حوزه فرهنگی ، اجتماعی و هنر ، همکاری در زمینه برگزاری سمینارها ، دوره های آموزشی و استفاده امکانات طرفین ، انجام طرح های مشترک تحقیقاتی و مطالعاتی و ترویج فرهنگ استاندارد از موضوعات این تفاهم نامه بود.
این تفاهم نامه در 6 ماده به امضای جهانبخش سنجابی شیرازی ، سرپرست پژوهشگاه استاندارد و محمد روشن ، رییس دانشگاه سوره رسید.

 

 

۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ۰۴:۲۸
6529FC76-F27A-4CF5-A141-A6250093D431 |
تعداد بازدید : ۴۱۵