کارگاه آموزشی «بررسی کروماتوگرام های پارامترهای مورد آنالیز روغن زیتون» برگزار شد

کارگاه آموزشی «بررسی کروماتوگرام های پارامترهای مورد آنالیز روغن زیتون» با حضور مدرس شورای بین المللی زیتون در پژوهشگاه استاندارد برگزار شد.
کارگاه آموزشی «بررسی کروماتوگرام های پارامترهای مورد آنالیز روغن زیتون» با حضور مدرس شورای بین المللی زیتون در پژوهشگاه استاندارد برگزار شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه استاندارد؛ کارگاه آموزشی «بررسی کروماتوگرام های پارامترهای مورد آنالیز روغن زیتون» با همکاری پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و شورای بین المللی زیتون، با حضور 15 نفر از متخصصین زیتون کشور، در روز 28 اردیبهشت 1395 در پژوهشگاه استاندارد برگزار شد.
بر اساس این گزارش، این کارگاه توسط آقای سرویلی مختصص بین المللی روغن زیتون و عضو کمیته شیمی شورای بین المللی زیتون در آزمایشگاه "روغن ها و چربی های خوراکی" پژوهشگاه استاندارد برگزار شد و در طی آن کروماتوگرام های حاصل از انجام آزمون های استرول، استیگما استا دی ان، موم و الکیل استرها، و مونوگلیسرول پالمیتات و بیوفنل در نمونه های ارسال شده از شورای بین المللی زیتون، و همچنین تأثیر فرآیند روغن کشی و شرایط نگهداری زیتون بر مقدار هر یک از ترکیبات فوق بررسی شد.
منصوره مظاهری، سرپرست گروه پژوهشی مواد غذایی پژوهشگاه استاندارد، در این خصوص گفت : این کارگاه آموزشی پس از حضور خانم ها مرسدس و غدیرا، روسای بخش فنی شورای بین المللی زیتون، در آزمایشگاه روغن ها و چربی های خوراکی گروه پژوهشی موادغذایی و بازدید ایشان از توانمندی های پژوهشگاه استاندارد در این حوزه و استماع گزارش فعالیت های مربوط به آزمون های روغن زیتون به مدت یک روز برگزار شد .
گفتنی است، نمایندگان شورای بین المللی زیتون به منظور برگزاری چهل و هفتمین جلسه مشورتی شورای بین المللی زیتون و سمینار منطقه ای در وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 26/2/95 لغایت 2/3/95 در جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.
.
۱ خرداد ۱۳۹۵ ۰۹:۰۰
5FE9B61A-0B0F-4172-B4C1-A60D00DE9564 |
تعداد بازدید : ۵۲۴