همکاری پژوهشگاه استاندارد با موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

نشست معاونت پژوهشی پژوهشگاه استاندارد با سرپرست و معاون پژوهشی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش با حضور تعدادی از اعضای هیأت علمی دو طرف، روز دوشنبه مورخ 13/02/95 در سالن کنفرانس پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد برگزار شد.
نشست معاونت پژوهشی پژوهشگاه استاندارد با سرپرست و معاون پژوهشی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش با حضور تعدادی از اعضای هیأت علمی دو طرف، روز دوشنبه مورخ 13/02/95 در سالن کنفرانس پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد برگزار شد.
به گزارش دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری؛ تعریف فعالیت های مشترک، هم افزایی و همکاری در راستای گسترش همکاری ها با موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش در راستای رویکرد نوین استانداردسازی از اهداف برگزاری این نشست بود.
با توجه به رویکرد نوین استانداردسازی سازمان ملی استاندارد ایران و به تبع آن در پژوهشگاه استاندارد به عنوان مغز متفکر سازمان و از طرفی تغییر رویکردهای موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ، مقرر شد تفاهم نامه فی مابین تجدید نظر شده و زمینه های جدید همکاری در بازنگری تفاهم نامه مد نظر قرار گیرد.
در این جلسه ، موارد جدید همکاری توسط طرفین بیان شده و همچنین نکات ضعف و قوت  همکاری ها در تفاهم نامه جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همکاری با موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش با دارا بودن سه پژوهشکده و نه گروه پژوهشی تخصصی به عنوان یکی از بازوهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه در حوزه استانداردسازی محصولات دانش بنیان، تدوین و بازنگری استانداردها، تدوین استانداردهای پژوهش محور، تشخیص تقلبات در موارد رنگی افزودنی بخصوص در حوزه غذایی و کشاورزی، تدوین جزوات آموزشی و کتب تخصصی، برگزاری دوره های آموزشی و به طور کلی در سه حوزه شاخص آموزش، پژوهش و خدمات آزمایشگاهی توسعه خواهد یافت .
جلسات بعدی با حضور نمایندگان طرفین در کارگروه های تخصصی برگزار خواهد شد.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴:۳۱
B2CFE545-C37C-4DC9-B433-A5FF0094A768 |
تعداد بازدید : ۴۰۵