کسب رتبه A توسط پژوهشگاه استاندارد، در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه استاندارد ایران موفق به ارتقای جایگاه خود از رتبه B به رتبه A، در ارزیابی سالیانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.
پژوهشگاه استاندارد ایران موفق به ارتقای جایگاه خود از رتبه B  به رتبه A، در ارزیابی سالیانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه استاندارد، مریم قبادی دانا، معاون پژوهشی پژوهشگاه استاندارد، در این خصوص گفت: این پژوهشگاه با کسب امتیاز 80 در ارزیابی سال 1392 و ارتقای جایگاه خود از رتبه B در سال 1391، به رتبه A در سال 1392، رویکرد بهبود مستمر را، در مجموعه سازمان ملی استاندارد ایران دنبال می کند.
قبادی دانا، افزایش 6 واحدی امتیاز پژوهشگاه استاندارد از 74.18 در سال 1391 به 80.38 در سال 1392 را نشانه حرکت پژوهشگاه استاندارد در مسیر رو به پیشرفت دانست و افزود: ارتقا و تعالی جایگاه پژوهشگاه استاندارد، مطابق با سیاست های کلی سازمان ملی استاندارد ایران و در مسیر تحقق رویکرد نوین استاندارد سازی، مدیون و مرهون تلاش و همت تمامی کارکنان خدوم این پژوهشگاه و حمایت های مسئولین است.
۱۲ بهمن ۱۳۹۴ ۰۷:۵۱
7AD5C466-DA44-4475-9B51-A59F00BB1C8B |
تعداد بازدید : ۳۰۳