رییس پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی: کیفیت مواد غذایی در طول چرخه عمر محصول سنجیده می شود

رییس پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد، از سنجش مواد غذایی در چرخه تولید تا مصرف خبر داد و گفت: این سنجش در سه بخش کیفیت، ایمنی و اصالت محصول صورت می گیرد.
رییس پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد، از سنجش مواد غذایی در چرخه تولید تا مصرف خبر داد و گفت: این سنجش در سه بخش کیفیت، ایمنی و اصالت محصول صورت می گیرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه استاندارد، فرزانه انصاری افزود: بر اساس سیاست ها و جهت گیری های کلی سازمان ملی استاندارد ایران، مواد غذایی از مزرعه و محل تولید تا سفره مصرف کننده کنترل خواهند شد.
رییس پژوهشکده مواد غذایی و کشاورزی افزود: با بهره گرفتن از امکانات موجود در پژوهشگاه استاندارد و استفاده بهینه از منابع و امکانات؛ کیفیت، ایمنی و اصالت سبد غذایی مصرف کنندگان در سازمان ملی استاندارد ایران، همچون گذشته، کنترل و از به خطر افتادن سلامت جامعه ممانعت خواهد شد.
انصاری از توجه ویژه به  تقلبات مواد غذایی در ایران و جهان خبر داد و افزود: اطمینان از کیفیت و سلامت مواد غذایی، در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران و پژوهشگاه استاندارد قرار دارد که با استفاده از توان و منابع موجود و افزایش تخصص و تجهیزات مورد نیاز به این مهم دست خواهیم یافت. 
وی کیفیت مواد غذایی را منوط به رعایت بندهای استاندارد ملی مربوطه دانست و افزود: کیفیت قابل قبول برای سازمان ملی استاندارد ایران در آزمایشگاه های مرجع و آزمایشگاه های همکار استاندارد سنجیده می شود و محصولاتی که موفق به احراز شرایط و موازین استاندارد مربوطه نشوند، اجازه تولید و توزیع نخواهند داشت.
انصاری در پایان، ایمنی مواد غذایی را از مباحث مهم در سلامت غذایی جامعه و از تکالیف تصریح شده در قانون سازمان ملی استاندارد ایران برشمرد و اظهار داشت: با تغییر در ساختار پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، بحث ایمنی مواد غذایی با جدیت بیشتری پیگیری می شود. 
۴ بهمن ۱۳۹۴ ۱۲:۱۶
8B67446D-43F3-44E3-B81F-A5970103E74F |
تعداد بازدید : ۳۵۷