کارگروه جدید در ایزو توسط ایران تشکیل شد.

به منظور پیشبرد پروژه استاندارد بین المللی خوراک دام، کارگروه رسمی جدید در کمیته بین المللی خوراک دام ایزو، توسط پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد تاسیس شد.
به منظور پیشبرد پروژه استاندارد بین المللی خوراک دام، کارگروه رسمی جدید در کمیته بین المللی خوراک دام ایزو، توسط پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد تاسیس شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه استاندارد، فرزانه انصاری، رییس پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد، از تشکیل یک کارگروه رسمی جدید در ساختار کمیته بین المللی خوراک دام ایزو خبر داد و افزود:  این گروه کاری جدید توسط مازیار تقوی دبیر کمیته بین المللی خوراک دام ایزو و کارشناس مسئول پژوهشکده مذکور، جهت پیشبرد پروژه استاندارد بین المللی واژه نامه خوراک دام در مهر ماه جاری تشکیل شده است.
انصاری از عضویت 9 کارشناس بین المللی و 2 کارشناس ملی در این گروه کاری خبر داد و افزود: پروژه استاندارد سازی خوراک دام ایزو در حال حاضر در مرحله Work Group بوده و در حال بررسی توسط کارشناسان این گروه کاری می باشد.
انصاری در پایان از پیشنهاد این استانداردتوسط جمهوری اسلامی ایران خبر داد و افزود: رهبری پروژه (project leader) و همچنین هماهنگ کننده (convener) کارگروه جدید، توسط مازیار تقوی، کارشناس پژوهشکده صنایع غذای و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد انجام می شود.
۱۸ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۰۸
528F785D-02C5-4EED-A7AF-A52D00F16406 |
تعداد بازدید : ۳۷۴