برگزاری دوره آموزشی اصلاح نقشه راه نظام اداری در پژوهشگاه استاندارد

دوره آموزشی اصلاح نقشه راه نظام اداری در روز چهارشنبه 1394/06/11 در سالن شهید برزگری سازمان ملی استاندارد ایران با حضور مدیران و اعضای کمیته های پنج گانه پژوهشگاه استاندارد برگزار شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه استاندارد، دوره آموزشی اصلاح نقشه راه نظام اداری در روز چهارشنبه 1394/06/11 در سالن شهید برزگری سازمان ملی استاندارد ایران با حضور مدیران و اعضای کمیته های پنج گانه پژوهشگاه استاندارد برگزار شد. این دوره که به صورت تئوری – کارگاهی توسط دکتر جهانبخش سنجابی تدریس شد مبتنی بر سرفصل های زیر می باشد:
1-  مبانی نظری و الزامات اصلاح نقشه اداری
2- مروری بر اسناد بالا دستی (سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)
3-  آشنایی با مبانی برنامه ریزی راهبردی- تحولی
4-  آشنایی با مبانی آینده پژوهی و برنامه ریزی مبتنی بر سناریو
5-  مبانی تحول در دستگاهای اجرایی و تحول نظام استاندارد سازی کشور
6-  کارگاه آموزشی- عملی نقشه راه اصلاح نظام اداری و آشنایی با مبانی و مقررات مرتبط و تدوین آیین نامه داخلی هر کمیته
شایان ذکر است مدیران و اعضای کمیته های پنج گانه تابعه شورای راهبردی توسعه مدیریت حاضر در دوره مذکور، ضمن فراگیری مطالب ارایه شده، نسبت به تدوین آیین نامه داخلی و نقشه راه مداخلات کمیته ها در قالب کار عملی و به صورت گروهی اقدام نمودند تا پس از اصلاح طی دوره ، جهت بررسی و تصویب در دستور کار شورای راهبردی پژوهشگاه قرار گیرد. گفتنی است مداخلات شورای راهبردی پژوهشگاه استاندارد در قالب برنامه های اعلامی و ابلاغی رییس جمهور محترم مشتمل بر موارد ذیل خواهد بود:
1-  برنامه اصلاح نظام اداری
2-  مهندسی نقش و ساختار سازمانی
3-  توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی
4- خدمات عمومی در فضای رقابتی
5-  مدیریت سرمایه انسانی
6-  فناوری های مدیریتی
7-  توسعه فرهنگ سازمانی
8-  صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری
9- نظارت و ارزیابی
جهانبخش سنجابی، دوره آموزشی اصلاح نقشه راه نظام اداری در پژوهشگاه استاندارد     جهانبخش سنجابی، دوره آموزشی اصلاح نقشه راه نظام اداری در پژوهشگاه استاندارد

 دوره آموزشی اصلاح نقشه راه نظام اداری در پژوهشگاه استاندارد

۱۱ شهریور ۱۳۹۴ ۱۴:۰۷
FE7B03A7-5A37-4CDE-AECA-A5070132CE90 |
تعداد بازدید : ۴۸۹