یونس الستی به عنوان معاون جدید توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد معرفی شد.

مراسم یونس الستی توسط حکم رییس سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس این سازمان معرفی شد.
مراسم معارفه معاون جدید توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد  با حضور رییس، معاونین و مدیران کل ستادی و استانی سازمان ملی استاندارد صبح امروز در سالن شهید برزگری سازمان برگزار شد.
در این مراسم یونس الستی توسط حکم رییس سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس این سازمان معرفی شد.
پیش از این بهزاد فرسادفر به عنوان معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس مشغول به کار بوده است که با پایان زمان خدمت بازنشسته شد.

مراسم معارفه یونس الستی به عنوان معاون جدید توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد     مراسم معارفه یونس الستی به عنوان معاون جدید توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد

مراسم معارفه یونس الستی به عنوان معاون جدید توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد     مراسم معارفه یونس الستی به عنوان معاون جدید توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد

۲ شهریور ۱۳۹۴ ۱۱:۱۸
B86DFC8E-E6C4-4DCB-88F7-A4FE01048F43 |
تعداد بازدید : ۹۵۱