انتصابات جدید در پژوهشگاه استاندارد

طی احکام جداگانه ای از سوی جهانبخش سنجابی، سرپرست پژوهشگاه استاندارد، مریم قبادی دانا به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی، فرزانه انصاری به عنوان رییس پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، محمود فصیح به عنوان مدیرکل برنامه، بودجه و تشکیلات پژوهشگاه استاندارد و زهرا پیراوی ونک به عنوان مشاور رییس در امور پژوهشی منصوب شدند.
همچنین از زحمات خانم ها انوشه رحمانی، زهرا پیراوی ونک و آقای غلامرضا منتخب در مدت تصدی سرپرست معاونت پژوهشی، رییس پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی و ریاست اداره حراست تقدیر و تشکر به عمل آمد.
۱۵ تیر ۱۳۹۴ ۰۹:۳۴
8A6C13F4-26E1-4425-A4C0-A4CD00E7E5DD |
تعداد بازدید : ۳۹۸