نشان ملی محصول ارگانیک صرفا توسط سازمان ملی استاندارد ایران اعطا می گردد.

اعطای نشان ملی محصول ارگانیک صرفا توسط سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران تنها دستگاه متولی و اجرایی کشور است که مجاز به صدور نشان ملی محصول ارگانیک بوده و به رسمیت شناخته می شود .
به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران : براساس شکایات دریافت شده از برخی بنگاه ها یا فعالان اقتصادی که  خود را  به عنوان مرجع صدور گواهی محصول و نشان ارگانیک معرفی نموده و در تبلیغات ادعا می نمایند که "چنانچه تولید کننده یا صاحب کالا به عضویت گروه تعیین شده از سوی آنان در نیامده و موفق به دریافت نشان محصول از سوی بنگاه های مذکور نشود، محصول ارگانیک تلقی نمی شود" ، لذا به آگاهی هموطنان و به ویژه ذینفعان می رساند تا کنون هیچ انجمن و یا سازمانی به عنوان سازمان گواهی کننده محصول ارگانیک (مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 11000 ) موفق به اخذ گواهینامه بر اساس استاندارد 17065 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نشده است.
گفتنی است: اعطای نشان یا لوگوی ملی محصول ارگانیک در زمره فعالیت های تصدی گری قرار نداشته و قابل تفویض به غیر، اعم از بخش خصوصی و غیر خصوصی نبوده و هرگونه ادعا در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است .
۳ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۴۷
E15E4AF1-3BFD-47B5-8BB6-A4A200FBFB7D |
تعداد بازدید : ۲۸۷