پنجمین سمینار ارائه دستاورد طرح های تحقیقاتی در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی

پنجمین سمینار ارائه دستاورد طرح های تحقیقاتی در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی با حضور مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال، مدیرکل دفتر امور پژوهش های کاربردی و فناوری، رئیس پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، رئیس اداره نظارت بر استانداردهای صنایع غذایی و کشاورزی، مجری طرح پژوهشی و اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشگاه استاندارد  مورخ 29/6/1393 در سالن کنفرانس شیمی  برگزار گردید. گزارش نهایی طرح توسط هیات داوران مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت . 
عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی کیفیت نتایج آزمون سریع با کیت و مقایسه با روش مرجع میزان باقیمانده مواد ضد میکربی در شیر پاستوریزه و شیر فرادما (مجریان طرح:دکتر مریم قبادی دانا و فرهاد بادامچی) 
۱۵ مهر ۱۳۹۳ ۰۶:۳۰
58EC605A-D76D-4D5D-B98F-A3BD00A4D8A3 |
تعداد بازدید : ۳۳۰