کسب رتبه برتر توسط پژوهشگاه استاندارد در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بر اساس ارزشیابی انجام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با وضعیت و عملکرد پژوهش و فناوری موسسات پژوهشی کشور، برای دومین سال متوالی، پژوهشگاه استاندارد، موفق به کسب رتبه برتر گردید. در رتبه بندی پژوهشگاه های کشور در سال 1391، پژوهشگاه استاندارد بین 29 پژوهشگاه وابسته به دستگاه های اجرایی رتبه اول، بین 37 موسسه پژوهشی زمینه بین رشته ای (فنی مهندسی) رتبه دوم و همچنین بین 230 پژوهشگاه در سطح کشور موفق به کسب رتبه پنجم گردید. در این رتبه بندی شاخص هایی مانند تعداد پژوهشگران، مقالات علمی، اختراعات و نوآوری، دستاوردهای پژوهشی و غیره معیار ارزشیابی قرارگرفته است.


۱۰ تیر ۱۳۹۳ ۰۴:۰۱
B9C21814-D42F-4521-9AF3-A35B008C9778 |
تعداد بازدید : ۴۰۸