برگزاری مراسم تجلیل و معارفه در پژوهشگاه استاندارد

با حکم فرزانه انصاری رییس پژوهشگاه استاندارد، امیر افکار به سرپرستی پژوهشکده فناوری و مهندسی و فرناز دستمالچی به سرپرستی پژوهشکده صنایع غذایی و فراورده های کشاورزی منصوب شدند.

 

  به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه استاندارد، فرزانه انصاری در جلسه تجلیل و معارفه ای که با حضور کلیه مدیران و معاونین روز شنبه 7 دی ماه 98 در سالن جلسات پژوهشگاه استاندارد تشکیل شد، ضمن تشکر از زحمات علی توکلی گلپایگانی طی حکمی امیر افکار را سرپرست پژوهشکده فناوری و مهندسی و فرزانه دستمالچی را بعنوان سرپرست  پژوهشکده صنایع غذایی و فراورده های کشاورزی منصوب نمودند.