بازدید ریاست سازمان ملی استاندارد و هیات همراه از آزمایشگاههای پژوهشگاه استاندارد

 

نیره پیروزبخت و هیات همراه  با حضور در پژوهشگاه استاندارد، از آزمایشگاههای پژوهشکده های پژوهشگاه استاندارد بازدید کردند.
ریاست سازمان ملی استاندارد به همراه جمعی از مدیران، امروز  سه شنبه 8 بهمن ماه 1398، با حضور در پژوهشگاه استاندارد از آزمایشگاههای پژوهشکده های پژوهشگاه استاندارد بازدید نمود.
در ابتدای بازدید طی یک نشست، فرزانه انصاری ضمن خوشامدگویی به رییس سازمان ملی استاندارد و هیات همراه خلاصه ای از اهم فعالیتهای پژوهشی پژوهشگاه از سال 90 و به ویژه فعالیتهای انجام گرفته در سال اخیر ارایه نمودند که مورد استقبال رییس سازمان قرار گرفت.
در ادامه، ریاست سازمان ملی استاندارد و هیات همراه از آزمایشگاههای لوازم خانگی، لوازم گازسوز، آزمایشگاه بنزین، آزمایشگاه فرآوردههای پتروشیمی، آزمایشگاه در حال احداث مرجع ملی حلال، آزمایشگاه روغن ها و چربی های خوراکی و آزمایشگاه افزودنی های فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی بازدید کردند و از نزدیک در جریان وضعیت آزمایشگاههای پژوهشگاه قرار گرفتند.
در این بازدید عباس سلامی مدیرکل حراست، حمید اشتری معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس، محمد صابری مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل، زهرا ترکی مدیرکل توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی و محمد میرزایی مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری، ریاست سازمان ملی استاندارد ایران را همراهی نمودند.